24. 2. 2012

Jeden Václavek povídal…

Pokud jste se včera dívali na Hyde Park s Petrem Václavkem a s reklamou moc nekamarádíte, čtěte prosím dál. Důvod je prostý: ač vám televize tvrdila, že jde o specialistu na komunikace či nedej bože reklamu, není to pravda. Stejně tam mohla být kterákoliv paní z ulice, coby něco na to téma povídala. Pominu drobnosti z jeho životopisu (20 let v reklamě – od devatenácti, fakt? Zanechal významnou šlápotu – fakt? Dělal ve významných agenturách – já vím o dvou - a z obou odcházel neslavně). Teď se pouze pokusím odpovědět divákům a moderátorovi alespoň v nejzoufalejších případech tak, jak by odpověděl někdo, kdo ví, o čem je vůbec řeč.

Tvrzení č. 1: Reklama je lež na úkor zadavatele. Všichni lžou.

Petr sice nerozumí ani “vykonstruovanému jazyku”, když divák celkem vtipně argumentuje ustanovením Trestného zákoníku o podvodu, ale ve lžích má jasno. Všichni, kdo děláme v reklamě, jsme prý profesionální lháři. Jako kdyby toho nebylo dost, prý na úkor zadavatele. Kde pak, ten přeci ty lži platí!

Já tedy nevím jak p. Václavek (já opravdu dělám v marketingových komunikacích 21 let nepřetržitě), ale nikdy jsem se lži nedopustil a ani si nepamatuji, že by mě o komunikaci nějaké lži kdy požádal zadavatel. Naopak, u většiny značek pro které jsem dělal, jsem si říkal, kolik je úžasných věcí, které výrobci dělají a které se nikdy nedostanou ven prostě proto, že reklama se musí soustředit pouze na to hlavní.

Že se v reklamě mluví pouze o pozitivech? Jistě, propána krále. Jde přeci o komunikační podporu. Jenom šílenec by si zaplatil mediální prostor, aby mohl pomluvit svou práci. (Chápu, že tomu PV nerozumí, protože tohle dělal už dlouhé roky – pomlouval vlastní profesi.)

Tím nechci říct, že se nenajdou příklady klamavé reklamy. Ale na to je zde zvláštní ustanovení Obchodního zákoníku, kupa opatření v dalších zákonech (o regulaci reklamy, o prodeji léčiv, normy pro různé kategorie výrobků atd.) Všeobjímající lež je opravdu akorát tak populistické tvrzení paní z ulice. Ale když dojde na lámání chleba, často se nakonec ukáže, že to s tou lží nebylo tak horké. V zásadě platí – pokud na něco takového přijdete, obraťte se na Radu pro reklamu. Když si otevřete stránku jejich kauz jenom za rok 2011 zjistíte, že ve více než třetině případů dala Rada za pravdu stěžovatelům a požadovala jejich stažení.

A teď pozor. Rada pro reklamu je tzv. samoregulační orgán složený ze zástupců oněch sedmilhářských reklamních agentur, zadavatelů a médií. Přímo ustanovení Obchodního zákoníku obvykle používají zadavatelé mezi sebou (asi nejmedializovanější kauzou byly žaloby O2 a T-Mobile spojené s kampaní Vodafonu s parohy).

c_ivory_1818Tvrzení č. 2: Moderní reklama vznikla ve dvacátých-třicátých letech minulého století.

Ale kdepak... První formáty tiskové reklamy tak jak ji známe dnes, vznikly už v první polovině 19. století. V roce 1842 zde už byla první reklamní agentura. Ve dvacátých letech přibyl akorát rozhlas. Koncem čtyřicátých let televize. A v polovině devadesátých let internet. Proč by zrovna dvacátá nebo třicátá léta měly být mezníkem “moderní reklamy” ví asi jenom Petr Václavek.

Vlevo je tiskový inzerát z roku 1818 na mýdlo Pears. Má už všechny základní atributy moderní tiskové reklamy platné dodneška. “Odborník” nám ovšem řekl, že ještě minimálně 100 let nic takového neexistovalo. Bylo to v televizi, tak to asi bude pravda...

Odpověď na otázku: Kdo může rozhodnout o tom, zda je reklama klamavá?

Zde náš odborník opět úplně nevěcně odvětil, že zdravý rozum. Prý že když si myslíte že lže, nemáte to kupovat (jako kdyby mohla nastat situace že si myslíte že lže a přesto si to zarputile koupíte). Na otázku moderátora, zda tedy nefungují ty asociace a sdružení jsme se zase dozvěděli, že možná i popeláři mají sdružení. A pak cosi vycucaného z prstu o duchem prodchnuté reklamě a krásné fungující industrii, která v devadesátých letech fungovala, ale teď už nemá Ducha.

Teď správná odpověď: Reklama jako jedno z odvětví, kde skutečně může dojít k závažným etickým prohřeškům, je jedno z nejlépe organizovaných vůbec. Existují zde asociace zadavatelů i reklamních agentur, které se samy a iniciativně snaží o seberegulaci – právě proto, aby nemusel zasahovat stát se svými paušálními zákazy. Právě Rada pro reklamu je typickým příkladem takového orgánu.

Pak jsou zde orgány stanovené dohledem nad reklamou podle zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy (§ 7). Zákonný systém není zrovna jednoduchý, protože příslušný orgán se liší podle toho, zda jde třebas o televizi nebo billboard, nebo podle produktu, o který jde (speciálnímu režimu podléhají třebas léky). Na rozdíl od Rady pro reklamu mohou ale tyto orgány reklamu zakázat oficiálně a udělovat i tresty (obvykle pokuty) jak zadavatelům, tak agenturám. Mimochodem, v tom samém zákoně je také vyjmenovaná většina nedovolených praktik či omezení. Základem je podání stížnosti. Jestli mají všechny tyto orgány nějaký společný nešvar (a to platí i pro Radu pro reklamu) pak je to to, že až na drobné výjimky zásadně nejednají z vlastní iniciativy.

Má rada lidem proto zní – stěžujte si. Ne všechna reklama vzniká u profesionálů. A jak můžete vidět i v televizi, dělají ji i různí úplní nedoukové, co o zákonech regulujících jejich práci nemají ani páry. To jim pak rádo něco ulítne. A dělají tím nám ostatním pouze ostudu.

Tento blok pak hlubokomyslně zakončil náš odborník úvahou: Co je záměrem dneska tý reklamy kromě vydělávání prachů, netuším. No coby: zatímco kadeřnictvím jde pouze o povznášení vlasové kultury obyvatelstva, cestovkám o zcestovalejší národ a pojišťovnám o obecné blaho, pouze my, marketingové svině jdeme pouze po prachách.

Odpověď na otázku: Co byste označil za nejpodlejší trik reklamních a marketingových stratégů?

Zde nám ovšem náš specialista zaperlil úplně excelentně: Kdysi se dávaly do filmů takový ty jeden-dva framy, že se tam objevila Coca Cola, ale nikdo to vlastně neviděl, ale něco v tom mozku jakoby zareagovalo. To mi připadalo docela sprostý. na tohle moderátor nemohl nereagovat a nezeptat se, zda to nebylo i u nás. Ovšem specialista rozptýlil naše obavy: U nás myslím ne, snad jsem to viděl v Americe, pak tam na to přišli, a byla z toho strašlivá aféra a hroznej skandál.

O čem to náš “odborník” vlastně mluvil: Především, dost těžko to viděl. Jde o slavný experiment Jamese Vicaryho, z roku 1957 (PV se narodil o patnáct let později). Ten použil stroboskopické zařízení a problikával na 1/3 000 sekundy do filmu Picnic v jednom kině imagevěty: “Pijte Coca Colu” a “Hladový? Jezte popcorn”. Pak prohlašoval, že se prodej Coca Coly zvýšil o 18.1% a popcornu dokonce o 57,8%. Když ovšem měl svůj experiment o pár let později zopakovat pod vědeckým dohledem, opakovaně se nic nestalo: prostě to nefungovalo. Nakonec začátkem šedesátých let Vicary přiznal, že to celé byl podvod. A z toho byl skandál.

Má odpověď: Paradoxně, asi nejtemnější stránku reklamy nepředstavují produkty velikých stratégů. Nejhorší případy vidím já u malých firmiček prodávajících různé zázračné přípravky na hubnutí, růst vlasů a podobně. Tam opravdu najdete celou škálu manipulačních technik často už i za hranicí zákona.

No a pak jsou zde věci jako je používání počítačové grafiky v televizních spotech na čistící přípravky a podobně. Ale věřte mi, veliká část lidí v reklamě si uvědomuje, že jde o sporné a často lehce rozpoznatelné hlouposti, které ve výsledku mívají tendenci produktu škodit, než mu pomáhat.

Náš odborník na slovo vzatý naštěstí tento blok zakončil prohlášením, že stejně vidí v reklamě jenom samé zoufalství a nevidí tam nic o čem by se dalo říct, že se jim podařilo někoho o něčem přesvědčit. Jinými slovy, zadavatelé reklamy hází ročně bez užitku do kanálu 70 miliard korun, protože jsou hloupí.

Odpověď na otázku: Proč reklama na děti není omezená?

Tentokráte jsme se (kromě asi třetího moudra, jak to dělá Václavkovic rodina) dozvěděli, že reklama na děti není omezená. Ovšem ví, že je to hnusné, ale neví, jestli se tím někdo zabývá.

imageSprávná odpověď: Opak je pravdou. Jedinou vyspělou zemí, kde reklama na děti není omezená jsou USA a mají s tím kupu potíží. Naše regulace vychází z evropských směrnic, ale konečná právní úprava je ryze česká a v Evropě patří spíše k těm přísnějším. Dokonce se jí zabývají dva zákony – nejenom ten o regulaci reklamy (§ 2c), ale i Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 6 a další).

Těch omezení je poměrně dost, včetně například toho, že je výslovně zakázané doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti anebo taková reklama, která by děti nabádala, aby přemlouvaly své rodiče k nákupům. Zde ale platí dvě zásadní věci – musí jít prokazatelně o tyto případy a opět – kde není žalobce, není ani soudce. Je třeba si uvědomit, že monitorování všech médií je pro jakoukoliv instituci – ať už profesní nebo zákonem stanovenou - téměř nesplnitelný úkol. Představte si neustálé nahrávání všech televizních a rozhlasových stanic 24 hodin denně a jejich sledování někým kvalifikovaným, kdo by hned rozpoznal porušení zákona. Proto jsou vždycky primárním zdrojem upozornění vždycky samotní diváci, posluchači, čtenáři. Pokud si myslíte, že nějaká reklama porušuje zákon, ozvěte se. Všichni jsou povinni vaši žádost prozkoumat a vyjádřit se k ní. A má rada sedmilháře a manipulátora (a to jsem navíc stratég nejhoršího zrna) zní – dělejte to! Nakonec, také mám malé děti.

Odpověď na otázku: Co byste řekl na účelově založenou agenturu, která dostane zakázku od ústeckého kraje?

Jestliže jsem se doposud při sledování Hyde Parku jenom pobaveně poškleboval, následující odpověď mi do žil vrazila dávku adrenalinu. Náš mravokárce, lžibijec a osvětitel prohlásil: To je to, čemu já říkám svět 1.0 a je mi to úplně jedno.

Má odpověď: Když si srovnáte seznam největších, nejúspěšnějších, nebo nejvíce oceňovaných agentur s nejdelší historii na zdejším trhu s těmi, co vyhrávají státní tendry – a je jedno, zda přicházejí z vlády, nebo z nějaké radnice, přijdete na prostý fakt: Až na drobné výjimky stát pracuje s obskurními subjekty – a podle všeho se zvláštní zálibou v takových těch bez historie, jasných vlastníků, nebo o kterých lidé v branži nikdy neslyšeli.

A nejenom to. Když si vezmete kampaň nějaké firmy za nějaké peníze a srovnáte to s tím, jaký reklamní výkon podá za ty samé desítky či stovky milionů státní instituce, zjistíte, že něco tady nehraje. A v tomto ohledu bych si pustil hubu na špacír směrem do vlastních řad.

Všichni o tom víme, všichni jsme to zažili, přesně umíme popsat triky, které se používají při výběrových řízeních, ale nic s tím neděláme. Kromě pár stížností jsme to jako profesní komunita shodili ze stolu a prostě do těch tendrů už ani nechodíme. Splnit nesmyslné (a někomu zjevně na míru šité) požadavky přitom neumí často splnit ani ti nejlepší, mezinárodně etablované agentury. Zrovna nedávno jsme se s několika kolegy z branže na toto téma bavili na Google+ (pokud máte absťák z mého blogového lemplovství, tam se dopouštím mnohem živější publikace, i když ne výhradně na odborná témata). Ale popravdě – také jsme k ničemu nedospěli. Já si myslím, že začít srovnávat reklamní výkony státních zakázek s komerčními za ty samé peníze by lidem velice rychle otevřelo oči.

V tomto ohledu si naopak myslím, že tohle nám nesmí být jedno a je načase s tím už něco dělat.

Tvrzení č. 3: Reklama v devadesátých letech fungovala mnohem lépe, než dneska.

Tak to opět povídala jedna paní: V devadesátých letech se to dalo do tý televize a na tu čumělo 70% lidí a ta to všechno zválcovala. Ti lidé pak na to čuměli úplně omámení a pak šli a všechno chtěli zkusit.

Co mohu potvrdit, v devadesátých letech byl Petr Václavek stejný reklamní profesionál, jakým je dneska. Jinými slovy člověk, co si plete dojmy s pojmy, fakta “cítí” a hledá Ducha. Ovšem popravdě – vše je jinak.

Zde jedna superúčinná připomínka Ducha Devadesátek.

Správná odpověď:

Zde nikdy nenastal nějaký úplný odvaz z reklamy. Důvod je prostý. Reklamu zprostředkovávala média a ta jako taková hned po revoluci stále procházela krizí důvěry. Desítky let žvanily a lhaly a všichni byli zvyklí, že něco jiného se píše v novinách a něco jiného se říká doma za zavřenými dveřmi. Naopak – dodneška jim racionální pohled na reklamu zůstal na daleko skeptičtější úrovni, než v zemích, které neměly zkušenost s komunismem. Proto i kampaně podporované pouze jedním médiem přestávaly fungovat už někdy kolem roku 1993. Takže mluvit o nějakých zhypnotizovaných zombies kráčejících pod vlivem televize do obchodů, je nesmysl.

Ten výzkum od agentury Factum o důvěryhodnosti reklamy se v ČR provádí už od roku 1993. Ve skutečnosti se procento lidí, kteří přiznávají nákup pod vlivem reklamy už od tohoto roku pohybuje stále v rozmezí 30-40%. Jestliže zde byly nějaké rekordní roky, pak to byla naopak léta 2009 a 2010, kdy toto procento poprvé mírně překročilo čtyřicítku. A jestli v něčem je vidět pokrok, pak dle mého v tom, že je to možná signál, že už začínáme mít zdravější pohled na reklamu jako na běžnou součást života. (Tolik i na margo pozdějšího tvrzení, že prý v devadesátých letech nakupovalo podle reklamy 80-90% lidí. Petr Václavek k tomuto zlepšení dokonce českému národu pogratuloval. Nuže, zlepšit se vůči bludu v něčí hlavě, toť narodnoje dostiženije stalinského formátu...)

Nezbývá, než popřát šťastnou cestu

Mohl bych pokračovat ještě dlouho. Třebas veselým dialogem s moderátorem na téma, zda Petr někdy udělal podprahovou reklamu. Ten bezelstně řekl že netuší jak funguje, ale tak hluboko neklesl. Náhodou, já bych to rád viděl…

Nebojte se, pokud si tu relaci pustíte celou, neminou vás ani další moudra: ať si prý televize pouští reklamu třebas i 24 hodin denně, vyšší zvuková úroveň reklam je tam kvůli upoutání pozornosti (není), ale Mistr neví, jestli se tím někdo zabývá (zabývá). Mladá generace na televizi nekouká, je to na ní moc složitý (to by se odborník divil). Petr prý ještě nepotkal reklamní agenturu, které by nešlo o revenue (no to je proti jiným druhům podnikání opravdové peklo). Marketing je “vyčerpanej” a kvůli sebeprezentaci není třeba studovat sto let starýho Kotlera (Philipu Kotlerovi letos bude 81).

A teď z optimistického soudku: Jestliže Petr Václavek opravdu nenávratně opouští reklamu, je to dobrá zpráva. Jeho objevy mě už nebudou inspirovat k tolika povzdechům tohoto druhu zde na blogu. A řekl bych, že pánbůh zaplať pro tuto profesi jako celek. Vedlejším pozitivním efektem pak je, že po dlouhé době mě nakopnul k tomu, abych se přestal flákat a začal se svému blogu opět věnovat pořádně.

Koho ovšem lituji, jsou asi ekonomové (viz debatu na konci pořadu na téma – ekonomice nerozumím, ale každý může brát 1 000 € měsíčně). A jestli ublíží šamanům, to netuším.

Ale to je zase pro mně jaksi svět 2.0 a i když se tím asi budu rouhat Velkému Duchu Devadesátých Let, je to zase úplně jedno mě.

30 komentářů:

 1. Marjá pano jsem se při čtení třískal smíchy :-)))

  OdpovědětVymazat
 2. Vy ste vůbec nepochopil, o co tady celkem jde. Povrchnost a povrchnost, nic víc. Hájite to, co už v podstatě umřelo. Probuďte se. Anebo ne. Je to jedno.

  OdpovědětVymazat
 3. diky za presnou formulaci namitek na blaboly ktere tam zaznely, ktery mi taky behali hlavou. ja si jen nedal cas jako vy to hezky zesumarizovat. Měl jsem bohužel tu možnost debatu s vaclavkem vidět a desne sem se naprd. Nemam rad kaleni do vlastniho hnizda, obzvlast kdyz si dotycny tou "prolhabou a falesnou" reklamou vydelal na hezke Porsche, ze kterého káze o novem bohatstvi bez konzumu . . .

  OdpovědětVymazat
 4. Nevím, co si mám o PV myslet. Pamatuju si ho z roku 96/97 z Greye, kdy důležitě chodil po chodbě s jedním z prvních mobilů přilepeným k hlavě a byl na dělo. To jsme si pak my podřadní na chodbě přikládali k uchům nůžky a sešívačky, abychom byli taky in... Pak mi na dlouhá léta zmizel z očí a objevil jsem ho až díky facebooku. Početl jsem od něj pár věcí, který mi byly do jistý míry sympatický, takže jsem ho vnitřně rehabilitoval na neutrální úroveň. Vystoupení v HydeParku ale byl ukázkovej případ poturčenectví a solidní snůška bezradných i bezobsažných blábolů. Tak teď nevím. Nechám to na tom neutrálnu a uvidím :-)

  Kessa

  OdpovědětVymazat
 5. Pane Šedé sako, milé P., kdysi, asi před rokem, jsi mě varoval, abych nevěřil facebookovým známostem pro případnou pracovní koop. pro mé korporátní mkt projekty. Fantastická fb sebeprezentace PV a jeho dokonalý (to zas jo!) image cool moderního chlápka dokopaly moji osobu k pravému opaku, a? Result? Disaster je čajíčkové slovo, hluboce se Ti, milé P., omlouvám, a odteď již budu naslouchat Tvým (po)radám, jako starší brácha! :)

  OdpovědětVymazat
 6. Milý Anonymní mladší bráško, myslím, že vím, který ty jseš ;-) . To je holt tím, že v kšeftu nepomlouvám, jenom jsem (zjevně ne dost varovně) nabádal v tomto případě k jisté opatrnosti. Teď nevím, zda být na sebe hrdý, nebo si nasypat popel na glóbus ;-)

  OdpovědětVymazat
 7. Po pravdě řečeno. Václavek měl jednu velkou pravdu, když řekl: "Když se podívám zpátky na svoji dvacetiletou kariéru, tak vidím jedno velké nic". Je to přesně tak, tenhle člověk v reklamě ve skutečnosti nic nedokázal. Každý, kdo trochu sleduje trh vidí, že je to prostě looser a svým velkolepým vystoupením v Hyde Parku to jenom dokázal...

  OdpovědětVymazat
 8. Milé P., výborně jsi vystihl slovo "nepomlouvat"! Je to tak správné, ani bych na pomluvy nedala a nedávám, neb jde stejně jen o čistou závist víceméně vždy. Tys výborně popsal zcela veřejně ono vystoupení v HP, stejně tak PV nazval pravým jménem svůj stav bytí. Jako nezasvěcený divák bych rozhodně tleskal a všemu, co řekl, bych dal palce nahoru, výborně řečeno, to zas jo! Ale byly to jen pocity jednoho člověka na jednu nějakou oblast života, které se ale nemáme šanci vůbec nikdy a nikde vyhnout, takže CO lze jinak a nově v 2.0? Pojmenoval TO něco včera? Návrh JAK JINAK TO on bude dělat v praxi? Nápad? Řešení? Jak na to? Jak my z oboru a jak běžní lidÉ? A co vlastně jinak? A závěr toho včera? Nebyl by?

  Totiž kromě konstatování, že my z reklamek jsme nemoudří, zastaralí, přízemní, vyžilí, oldschooloví, unavení, nezdraví, prostě shitoví jsem nepochopil, co chtěl vyjádřit? Tedy kromě reklamy na svou firmu :-):-) jak chytře si udělal reklamu.

  OdpovědětVymazat
 9. Celé Václavkovo vystoupení bylo projevem nezralé osobnosti. Kdyby podobně plácal dvacetiletý student, který si hraje na intelektuála a ještě po jointu marihuany, tak by se to ještě dalo pochopit. U dvojnásob starého člověka je to trapné. Mimochodem, pozoruhodné je, že Václavek se statečně projevuje jako "oldschoolový" (abych použil jeho výraz) komunista. Všimněte si těch bizarních textů na jeho webu o úpadku kapitalismu, idey jednotné mzdy pro všechny (s tím, že každý bude dělat co ho baví). Radikalismus marxistického ražení, za to by se nemuseli stydět ani soudruzi z Komunistického svazu mládeže (či jak se ta neobolševická pakáž jmenuje)...

  OdpovědětVymazat
 10. Pravda je nekde uprostred. Ale...

  Rozdil mezi Vami a PV je ovsem ten, ze on se dostal na 20:00 do televize,
  zatimco Vy tu blabolite nekde na blogu, ktery nikdo necte. A ted - kdo je lepsi medialni expert? :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak tak. Ikdyž teď mu asi čtenost krátkodobě stoupla. A díky komu?
   :-))

   Vymazat
 11. Pravda je uprostřed mezi čím? Že je lež v reklamě postižitelná a postihovaná a tím, že je to všechno lež? Nebo mezi tím, že moderní reklama vznikla v první polovině 19. století a ne o sto let později? nebo snad uprostřed mezi neschopností odpovědět na to, kdo rozhoduje o klamavosti reklamy a znalostí toho jak to je? Nebo nedejbože uprostřed mezi mystifikováním půl stoletím starým podvodem a znalostí, že to byl podvod?

  Pokud má být exhibicionismus měřítkem mediální expertízy, pak jistě. Podle tohoto kritéria je největším odborníkem dneška stejně Iveta Bartošová.

  OdpovědětVymazat
 12. Dobre, ze jsou clanky, ktere okamzite reaguji na aktualni deni (v tomto pripade na obsah televizniho poradu), ale myslim, ze na HydePark nebylo treba psat clanek tohoto typu. Osobne jsem obsah poradu pochopila ne pouze jako protimarketingovy (protireklamni), ale spis pokus o prosazeni jakesi osobni zivotni filozofie, ktera nesouvisi jen s reklamou, ale s celkovym zivotnim stylem dnesni doby.

  Sarka Holanova

  OdpovědětVymazat
 13. Popravdě, kdyby tam byl uvedený jako "osobní filozof", nebo "chlap v počínající krizi středního věku" nebo "ekonomický šaman", nic proti.

  Ovšem celý pořad se týkal reklamy a ten titulek zněl "specialista na komunikace".

  OdpovědětVymazat
 14. Pokud mohu mluvit za sebe, tak mne reklamy velmi obtěžují, takže televizní programy typu Nova, Prima apod. nesleduji, protože tam není úniku před reklamou. Ostatně se stejně nemám na co dívat. S tiskovinami je to také snadné, ale horší je to s reklamou v metru a na ulicích. Té se dá zbavit nejhůř. V každém případě prestiž společností pohybujících se v oblasti reklamy neřadím zrovna nijak vysoko. :-) A jak už zde bylo napsáno, pravda je někde mezi, osobně spíše blíže PV.

  OdpovědětVymazat
 15. Takže 20 let se pan Václavek snaží vydělávat v reklamním businessu, kdy poslední léta navíc aktivně tlačil na svoje PR, aby pak nám všem ze stejné branže uštědřil "morální" facku.
  Myslím, že je to vrchol pokrytectví. 20 let mu tenle business nesrmděl, a teď světe div se, je to jen a jen o vydělávání prachů - není tam vůbec nic jiného...Navíc jeho odpovědi divákům hrály opravdu na ty nejnižší půdy. Stále mi to nejde narozum a přemýšlím, z čeho chce pan Václavek nakonec žít, co chce dělat. Asi nejrozumnější by bylo založit nějakou tu sektu s Duškem, prodávat knížky, trička a CD dalším zfetovanejm debilům, kteří taky procitlnuli a vše co doposud žili, byla velká lež.
  Jenže milý sektáři Václavku, to že házíte špínu na to co jste posledních 20 let spoluvytvářel není vůbec košer - nejen to že z vašich známých jste během hodiny udělal úplnou sebranku (to si každý musí vyhodnotit sám), ale evidentně jste si sral do huby celý život a najednou po přečtení pár fylozofických knížek jste procitl...Je mi líto, že česká televize dává prostor takovýmhle zkrachovancům, kteří navíc ani v té reklamě nic světobotného nedokázali. Fuj!

  OdpovědětVymazat
 16. Petr Václavek je klasickým prototypem člověka, který se v reklamním světě vůbec nic nenaučil. Tedy krom dělání vlastního PR. Reklama je, světu div se, úplně normální práce a je na každém, zda ho tenhle svět baví, nebo ne. Většina lidí, kteří v reklamkách pracovali, se naučili minimálně chápat chování různých "cílovek", jejich motivací a stali se tak daleko vnímavější ke svému okolí. A je jedno zda to někteří dotáhli v samotené reklamě na vrchol (dali tomu více než ostatní), nebo zda využijí tohto co se naučili v další práci.
  Po sledování tothoto hydeparku mně bylo trochu stydno až trapno za pana Václavka a jakým způsobem kydal špínu na celou branži. To že se rozhodl z naprostého pekla začít šířit "dobro" je zajímavé co se psychiatrie týče, nicméně si nemyslím, že by takovýto vizionáři měli dostávat prostor na ČT.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím. Každý má právo se zbláznit, ale je otázka, jestli musí být vydáván ve veřejnoprávní televizi za "odborníka na komunikaci, který udělal ve světě reklamy pořádnou šlápotu". Václavek někým takovým nikdy nebyl. Jeho chování v Hyde Parku bylo velmi trapné. Zajímalo by mě, co říkali jeho součastní kolegové v jeho agentuře, když slyšeli vyprávět pana Václavka jak v reklamě pracují samé trosky, které lžou... Upřímně řečeno, mohl si to asi dovolit díky chabému výkonu moderátora, protože i ten, kdo není moc chytrý, by měl být schopen oponovat někomu, kdo blábolí takové nesmysly jako Václavek.

   Vymazat
 17. Myslím, že v řadách Jehovitů by byl zdatným přírůstkem. Sekta je to práve kde se zcela jistě najde a může realizovat svět 2.0. Jen by mě zajímalo zda ještě někde pracuje. protože tímto vystoupením nepohřbil jenom sebe, ale i agentur ve které pracuje, protože jestliže vše co začíná slovem marketing je podvod a lež tak bych skutečně nechtěl realizovat zakázku s člověkem či společností ve které funguje PV Myslím, že i kolegové musí mít obrovskou radost, když teď vědí, že jsou povl a špína ..

  OdpovědětVymazat
 18. Ruku nasrdce. Primární motivací marketérů, je vymyslet takový mmix, aby byl prodejně maximálně účinný. Prodávat co nejvíc, udržitelně dlouhodobě a za maximální cenu. Proč to neříkat otevřeně a na plnou pusu? Není se proč stydět. Žijeme v globálním světě, silném konkurenčním prostředí a tak bychom měli i uvádět kontext, z čho naše motivace pramení.

  Na jedné straně, bez reklamy a komunikace, by neměli práci tisíce lidí ve Škodovce, Kofole, Mattoni, Prazdroji, Madetě, Bochemii. Na druhé straně, stovky tisíc lidí přišly v ČR o práci, protože firmy vyrábějící KVALITNÍ zboží, kosmetiku, potraviny, drogerii, elektro, konfekci, boty, neměly tak účinnou komunikaci jako jejich konkurence. (Možná jejich management stále věřil tomu, že lidé se podle reklamy při nákupu nerozhodují.)

  Obdobné argumenty by mohli čeští odborníci na komunikaci začít šířit mezi veřejností o roli marketingu a reklamy. Může se českým vědcům, vývojářům, návrhářům, designerům, programátorům podařit vymyslet supr čupr inovativní produkt. Ale bez jeho komunikace se s vysokou pravděpodobností stane, že jej

  1. někdo jiný velmi rychle okopíruje
  2. pomocí komunikace a reklamy obsadí trhy (mysl spotřebitelů)

  Úspěšných příkladů z praxe je více. Apple, Microsoft, ..

  OdpovědětVymazat
 19. Po 16 ti letech v reklame mam za sebou take jedno velke nic. Bavilo me to, procestovala jsem svet, dostala oceneni a pro nektere sefy bych byvala pracovala i zdarma, jak jsem si jich vazila. Vse je jinak! Dnes delam praci, ve ktere jsem sama za sebe a nikdo mne v ni nemuze nahradit.

  OdpovědětVymazat
 20. ...pokr (po 16 ti letech. Reklama o ktere hovoril PV začala kampani Think small v USA. O te doby se vice taktizovalo vuci spotrebitelum. Dnes je reklama prehnane zaludna. Ani se nezasmeju, spis mam strach. Zakazala bych veskere reklamy, zejmena ty, kde jsou deti, leky, prislib rodinneho domku. Problem je ten, ze lide si mysli, ze televizni prijem jim patri. Neni to tak. Patri jim pouze prehravac jmenem televize. To, co prijem prinasi je formuje, obtezuje. Take si domu nepustite hosta, který vás bude obtezovat. A nejen doma, je to vsude. Mozna by reportaz ani nebyla, kdyby lide byli stastni. Ale lide jsou smutni, nemocni. Pane Šedé sako, po 16 ti letech workoholismu v reklame a ani v poslednich letech jsem vase jmeno poprve slysela az dnes! Respektuji velka jmena reklamy, ale vas tedy neznam! Jaka je vase nejslavnejsi kampan? Vas clanek popisuje povrchni pravdy. Reportaz sla vice k podstate zivota.

  OdpovědětVymazat
 21. Než zde budou anonymové pokračovat v jistém druhu komentování, radši je hned odkážu na zdejší zásady. To jenom aby pak nebyli překvapení ;-) http://sedesako.blogspot.com/2009/11/nekolik-malo-zdejsich-zasad.html

  OdpovědětVymazat
 22. Jen pro zajímavost - tento pán, který formálně dosáhl pouze základního vzdělání, najednou sežral všechnu moudrost světa a dokáže opravdu jen plkat, má dnes tu drzost nazývat se odborníkem na komunikaci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, autor tohoto blogu skutečně působí jako dost zneuznaný týpek.

   Vymazat
 23. Je skvělé, že anonymní šedé sako maže na svém blogu o ničem jakýkoli komentář, který se mu nehodí do krámu. Co to ukazuje? Že lepší článek už sám od sebe nikdy nedá dohromady. Měl by PV poslat láhev dobrýho vína. :-)

  OdpovědětVymazat
 24. Ano, je zajímavé, že zde něco anonym plácá něco o anonymitě a už zde diskutuje sám se sebou. A ano, ten odkaz na zdejší zásady jsem zde poslal právě aby bylo jasné, že jistý druh komentování se zde DLOUHODOBĚ netoleruje.

  Ovšem poslední tři zde nechám. Ten z 1. března totiž podle IP adresy pochází z Rýmařova (jaká náhoda, rodiště PV). A ty zbylé dva z dneška pocházejí (opět náhoda!) z pražské IP adresy a appláckého počítače s prohlížečem, co má na trhu méně než 3% podíl. Znám jednoho zarytého fandu ;-) ...

  A teď schválně: ať jsou zde ty "věcné" reakce vidět.

  OdpovědětVymazat
 25. Co se toho data "vzniku moderní reklamy" týče, tam se pan Václavek zřejmě špatně vyjádřil. Ano, reklama v dnešním slova smyslu existovala už v devatenáctém století. Do dvacátých až třicátých let století dvacátého se ale datuje její "boom"; může za to tehdejší krize, která výrobce přiměla více se soustředit na oslovení nových zákazníků. Dnešní neskutečná, ba nestvůrná penetrace nevyžádané reklamy do veřejného prostoru má svůj prapůvod právě v této době.

  OdpovědětVymazat
 26. Popravdě, to je dost divoká konstrukce. V Americe se to 19. století týká i outdooru. A naopak, v době Velké krize se právě kvůli snaze o redukci nákladů reklama stahovala z médií do více "intimních" formátů - B2B, nepřímé podpory prodeje a distribuce. Fakt jsem se snažil vydumat, co tím básník myslel, ale na tohle, obávám se, nepomůže žádné pátrání po nějakém racionálním jádru... ;-)

  OdpovědětVymazat

Pokud chcete použít přezdívku, zvolte si možnost z otevírací nabídky "Název/adresa URL". Stačí pak vyplnit přezdívku do kolonky Název, adresa není povinná.